SBY:n Koulutusohjaaja- ja maalimieskoulutus

SBY järjestää vuosittain alkavan koulutusohjaaja -koulutuksen joka on kestoltaan noin kaksivuotinen. Tarkoituksena on kouluttaa uusia koulutusohjaajia, jotka tuntevat bokserin rotuna ja ottavat huomioon juuri bokserin koulutettavuuden erikoispiirteet. Koulutus on uudistettu!

Tarkoitus on, että koulutusohjaajaoppilaat käyvät kahdella SBY:n kesäleirillä ja mahdollisimman monissa muissa vuoden aikana järjestettävissä koulutustapahtumissa ja -seminaareissa. Tämä konsepti sisältää tietyt pakolliset osa-alueet, jotka on käytävä pätevöityäkseen SBY:n koulutusohjaajaksi. Toisin sanoen esimerkiksi suosituimmat lajit on tunnettava.

Koulutusohjaajakoulutus sisältää pakollisia osa-alueita seuraavasti:

Tottelevaisuuskoulutuksen läpikäyminen

Kansalliset PK-lajit

Peltojäljet lajina

Suojelusta vähintään ZTP tietous

BH-kokeen kulku (joko itse suoritettuna, kokeen työntekijänä tai katsojana)

Koulutusohjaajakoulutuksen kirjallinen teoriamateriaali

Koulutus suoritetaan pääsääntöisesti kesäleirien yhteydessä, mutta mikäli kesäleirille ei ole mahdollista tulla koko viikoksi, voidaan osa-alueita suorittaa myös muilla ala-osastojen järjestämillä leireillä. Mikäli oppilas on harrastanut jotain lajia itsenäisesti pidemmän aikaa, suorittanut koirallaan ZTP:n tai BH:n, voidaan hänet vapauttaa kyseisen lajin tutustumisesta. Harkinnan tekee SBY:n koe- ja koulutustoimikunta ja vapautus ja sen syy merkitään koulutuskorttiin. Jokainen (edellä mainittu) pakollinen osa-alue on suoritettava jossain yhteydessä. Tottelevaisuuskoulutuksen suorituspisteitä tulee kerätä myös leiriltä, eikä ainoastaan omalta koulutuskentältä.

Esitellään uutena koulutuskortti. Oppilas tarvitsee kouluttajan allekirjoituksen ja lyhyen selvityksen koulutuksen kulusta ja oppilaan koulutus- ja kouluttajataidoista. Korttiin tulee kohta leireille ja seminaareille osallistumisesta, joihin tulee myös saada kouluttajan/kouluttajien allekirjoitus. Myös vapaaehtoiset leirit ja seminaarit luetaan oppilaan hyväksi. Kortti on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se poistetaan kouluttajalta, mikäli hän ei ole tuona aikana osallistunut pääyhdistyksen tai alaosastojen koulutuksiin kouluttajana. Kortin voimassaolo jatkuu, kun korttiin otetaan viiden vuoden sisällä allekirjoitus ja päivämäärä joltain kouluttajakollegalta jossain SBY:n järjestämässä koulutustapahtumassa, missä henkilö on kouluttajana. Kortti toimitetaan myös vanhoille SBY:n pätevöimille kouluttajille kuluvan vuoden aikana. Pätevöidyille kouluttajille toimitetaan suppeampi versio kortista. Teoriakoe, käytännön koe ja mahdollinen pätevöinti suoritetaan aina kesäleirin yhteydessä etukäteen ilmoitettuna päivämääränä. Pyrimme siihen, että tilaisuus olisi aina joko lauantai tai sunnuntai. Kaikkien oppilaiden on osallistuttava tilaisuuteen, muuten mahdollista pätevöintiä ei voida suorittaa. Teoriamateriaali toimitetaan oppilaille hyvissä ajoin ennen kesäleiriä. Teoriakokeesta tulee oppilaan saada vähintään 70%, jotta se hyväksytään.

Pätevöinnin mahdollistaminen painottuu seuraavasti: teoriaosuus on 15% prosenttia, näyttökoe on  50% ja omatoiminen kouluttautuminen on 35% yhteisarvosanasta. Oppilaan ohjaamia tottiskoulutuskertoja tulee olla vähintään 10 kertaa, joista ainakin osassa oppilaan tulee ohjata koirakoita täysin itsenäisesti. Mikäli oppilas suorittaa/on suorittanut SPKL:n koulutusohjaajakoulutuksen, luetaan se hyväksi seminaariosallistumisissa.

Teoriamateriaali koostuu seuraavista osista: Satu Alangon kirjoittama ZTP ja viettimateriaali, päivitetty JTO, SPKL:n sivuilta ladattavat kansallisten ja kansainvälisten lajien koeohjeet, V-P-V koulutus http://www.mechelaar.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=18, http://www.schutzhund.fi/ ja sieltä kohta ARTICLES – Yleiset artikkelit tulee lukea läpi teoriakokeeseen valmistauduttaessa. Sekä ensimmäisenä, että toisena vuonna on teoria- ja näyttökoe.

Oppilailla on etuoikeus koulutuspaikkaan yhdistyksen järjestämissä koulutuksissa. Oppilaiden tulee pitää kirjaa koulutuksista ja tehdä kirjallisia referointeja koulutusvastaavalle. Oppilaan valmistuessa oppilaalle maksetaan yhdistyksen pääleiristä/-leireistä puolet leirin hinnasta takaisin. Oppilaan kannattaa kysyä myös oman alaosaston tapahtumista alennusta koulutusaikana. Toiset alaosastot ovat tehneet periaatepäätöksiä alennetuista hinnoista oppilaille.

Jokainen oppilas etsii itselleen ”kummituksen”. Kummitus on joku SBY:n aiemmin pätevöimä koulutusohjaaja, jonka kanssa oppilas voi vaihtaa ajatuksia koulutuksen edetessä. Kummitus merkitään koulutuskorttiin.

Lisätietoja osoitteesta http://www.bokseriyhdistys.fi/59

Mikäli olet kiinnostunut koulutusohjaaja -koulutuksesta, kysy joko oman alaosastosi tai pääyhdistyksen koulutusvastaavalta lisää!